Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Udruženje za unapređenje zaštite životne sredine „Novi Sad“
Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“

Škola za zaštitu životne sredine

Water workshop
KVALITET VODA

Novi Sad
20-22. septembar, 2017.

opširnije...
prijava doc...
agenda...
smestaj...

    Water Workshop                                               početna strana | vesti | dešavanja | teme seminara | publikacije | predavači | kontakt